Meer Informatie

Dutch Royal Ragdoll Club

De Dutch Royal Ragdoll Club is op 13 feb. 2004 opgericht door enthousiaste Ragdoll liefhebbers.
De club is bedoeld voor een ieder die het Ragdoll ras een warm hart toedragen, fokkers of liefhebber.
De D.R.R.C. is aangesloten bij de Nederlandse Raskatten Vereniging maar handelt onafhankelijk als ras vereniging.
De D.R.R.C. heeft als doelstelling het promoten van verantwoord fokken en geven van informatie over het ras.


drrc_75dpi2

Ragdoll Vereniging Nederland

De vereniging is opgericht om te voorzien in een informatiebehoefte die er leefde onder eigenaren van- en nieuwsgierigen naar de Ragdoll. Het doel van de vereniging, zoals vastgelegd in onze statuten is:

  • het promoten van verantwoord fokken en showen van de Ragdoll
  • het verstrekken van informatie over gezondheid en gedrag
  • het vergroten van de kennis over de Ragdoll
  • het initi├źren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten om de onderlinge samenwerking van Ragdoll eigenaren en -fokkers te vergroten


rvn

All Beautifull Ragdoll Lovers

Ragdoll vereniging zonder duidelijke missie.

Leden van deze┬ávereniging kunnen gebruik maken om meldingen of foto’s op de website te laten plaatsen.

A_B_R_L__website